PRATİK BİLGİLER
 VERGİ UYGULAMALARI
 GELİR  VERGİSİ TARİFESİ GVK Md. 103 
2011 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)      
9.400 Türk Lirasına kadar         %15
23.000 Türk Lirasının  9.400,00 Türk Lirası için 1.410 TL, Fazlası %20
53.000 Türk Lirasının  23.000,00 Türk Lirası için 4.130 TL, Fazlası % 27
53.000 Türk Lirasından fazlasının  53.000,00 Türk Lirası için 12.230 TL, Fazlası % 35
2011 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)      
9.400 Türk Lirasına kadar         %15
23.000 Türk Lirasının  9.400,00 Türk Lirası için 1.410 TL, Fazlası %20
80.000 Türk Lirasının  23.000,00 Türk Lirası için 4.130 TL, Fazlası % 27
80.000 Türk Lirasından fazlasının  80.000,00 Türk Lirası için 19.520 TL, Fazlası % 35
2010 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)      
8.800 Türk Lirasına kadar         %15
22.000 Türk Lirasının  8.800,00 Türk Lirası için 1.320 TL, Fazlası %20
50.000 Türk Lirasının  22.000,00 Türk Lirası için 3.960 TL, Fazlası % 27
50.000 Türk Lirasından fazlasının  50.000,00 Türk Lirası için 11.520 TL, Fazlası % 35
2010 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)      
8.800 Türk Lirasına kadar         %15
22.000 Türk Lirasının  8.800,00 Türk Lirası için 1.320 TL, Fazlası %20
76.200 Türk Lirasının  22.000,00 Türk Lirası için 3.960 TL, Fazlası % 27
76.200 Türk Lirasından fazlasının  76.200,00 Türk Lirası için 18.594 TL, Fazlası % 35
2009 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)        
8.700 Türk Lirasına kadar         %15
22.000 Türk Lirasının  8.700,00 Türk Lirası için 1.305 TL, Fazlası %20
50.000 Türk Lirasının  22.000,00 Türk Lirası için 3.965 TL, Fazlası % 27
50.000 Türk Lirasından fazlasının  50.000,00 Türk Lirası için 11.525 TL, Fazlası % 35
             
          2009 yılı için  2010 yılı için 
Kurumlar Vergisi Oranı       %20 %20
Kurum Geçici Vergi oranı        %20 %20
Gelir Geçici Vergi oranı       %15 %15
 YILLARA GÖRE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI NETTEN BRÜTE FORMÜL (SERBEST MESLEK, İŞYERİ KİRALARI)
2010 % 7,7 SERBEST MESLEK MAKBUZUNDA NETTEN BRÜTE ORANI   : (KDV %18, GV.%20)  NET /0,98
2009 % 2,2 İŞYERİ KİRALARINDA NETTEN BRÜTE ORANI : (GV.%20)  NET /0,80
2008 % 12  
2007 % 7,2  
2006 % 7,8  
2005 % 9,8  
2004 % 11,2  
2003 % 28,5  
2002 % 59  
2001 % 53,2  
2000 % 56  
1999 % 52,1