PRATİK BİLGİLER
 
 VERGİ UYGULAMALARI 
 
            2010 Yılı (TL) 2011  Yılı (TL)
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI 680,00 TL 700,00 TL
AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI 680,00 TL 700,00 TL
                   
EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI    2010 BEYANLARI İÇİN
AKTİF TOPLAMI            9.800.258,00
NET SATIŞLAR TOPLAMI          21.778.274,00
                   
2011 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset Yoluyla İvazsız 
İntikallerde (%) İntikallerde (%)
İlk 170.000,00 TL İçin 1 10
Sonra gelen 370.000,00 TL İçin 3 15
Sonra gelen 800.000,00 TL İçin 5 20
Sonra gelen 1.600.000,00 TL İçin 7 25
Matrahın  2.940.000,00 TL 'yi aşan bölümü 10 30
2011 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
a- Evlatlıklar dahil, Füruğ ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde 118.438,00 TL'si, füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237.018,00 TL'si,
b- İvazsız İntikallerde ( Hibe,Hediye,Çekiliş  vs.) 2.730,00 TL'si,
c- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 2.730,00 TL'si Veraset ve İntikal Vergisinden istisnadır.