ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ  (ÜFE)  AYLIK GENEL İNDEKS SAYILARI
Değer artış kazançlarında ve Enflasyon düzeltmesinde kullanılacak değerler
AYLAR 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010%
OCAK 107.17 118.64 124.70 136,39 145,18 156,65 166,52
ŞUBAT 107.40 118.77 125.02 137,68 148,90 158,48 169,29
MART 108.03 120.27 125.33 139,02 153,62 158,94 172,58
NİSAN 110.49 121.72 127.76 140,13 160,53 159,97 176,64
MAYIS 115.50 121.96 131.30 140.68 163,93 159,89 174,61
HAZİRAN 116.43 121.38 136.58 140.53 164,46 161,40 173,73
TEMMUZ 115.56 120.48 137.76 140,62 166,51 160,26 173,46
AĞUSTOS 116.69 121.73 136.73 141,82 162,62 160,93 175,46
EYLÜL 117.53 122.68 136.41 143,26 161,16 161,92 176,35
EKİM 120.43 123.52 137.03 143,07 162,08 162,38 178,48
KASIM 120.43 122.35 136.93 144,35 162,03 164,48 177,92
ARALIK 119.13 122.30 136,46 144,57 156,29 165,56