PRATİK BİLGİLER  
 VERGİ UYGULAMALARI  
 
DEFTER TUTMA HADLERİ   
Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorunda olanlar: 01/01/2011’dan itibaren
   
VUK Md. 177-1.Bent ; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin:
* Yıllık Alış tutarı 129.000.-TL yi (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
* Yıllık Satış tutarı 180.000.-TL yi (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar, 
VUK Md. 177-2.Bend; Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle (Hizmet işletmeleri) uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 70.000.- TL yi (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar; 
VUK Md. 177-3.Bend; 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 129.000.-TL’yi (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar;
Yıllar Genel Tebliğ  veya BKK No 1. Bend Alış  1.Bend Satış 2.Bend 3.Bend
2011 VUK 402 GT 129.000 TL 180.000 TL 70.000 TL 129.000 TL
2010 VUK 393 GT 120.000 TL 170.000 TL 68.000 TL 120.000 TL
2009 VUK 388 GT 119.000 TL 168.000 TL 67.000 TL 119.000 TL
2008 VUK 378 GT 107.000 YTL 150.000 YTL 60.000 YTL 107.000 YTL
2007 VUK 364 GT 100.000 YTL 140.000 YTL 56.000 YTL 100.000 YTL
2006 VUK 354  GT 96.000 YTL 130.000 YTL 52.000 YTL 96.000 YTL
2005 VUK 342  GT 88.000 YTL 120.000 YTL 48.000 YTL 88.000 YTL
2004 VUK 326  GT 80.000.000.000 109.000.000.000 44.000.000.000 80.000.000.000