PRATİK BİLGİLER            
 VERGİ UYGULAMALARI  
BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU     
Aşağıda belirtilen tutarları aşanlar mükellefler, Vergi beyannamelerini (E-Beyannameleri) SM ve SMMM’lere  imzalatmak  zorunludur. (VUK 340-346 Genel Tebliğler)
Birinci Sınıf Tüccarlar (Bilanço Esasına göre defter tutan G.V. Mükellefleri ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri) Tüm Vergi Beyannamelerini SM ve SMMM ‘lere  imzalatmak zorundadır.
2010 Takvim Yılı Serbest Meslek Hasılatları                                                                                                                                                  109.494 TL
2. Sınıf Tüccarlar’ ın Alım-Satım-İmalatta 2010 Yılı satış tutarları  156.422 TL
2. Sınıf Tüccarlar’ ın Alım-Satım-İmalat dışındaki (Hizmet) 2010 Yılı hasılat tutarları 78.211 TL
Zirai Kazançlarda İşletme esasına göre defter tutanların 2010 Yılı hasılatı  156.422 TL